Etikk

Som godkjent healer og medlem av NSFH følger jeg NSFH’s Etiske Regler:

Jeg, Gunn-Berit Haukebøe, forplikter meg til å drive min virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp.

Jeg skal kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte.

Healing og annen alternativ behandling erstatter ikke tradisjonell medisinsk behandling.

Jeg gir ingen løfter om lindring eller helbredelse.

Jeg stiller ikke medisinske diagnoser. Jeg gir heller ikke råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor jeg ikke har kompetanse.

Jeg skal formidle respekt for klientens valg mht andre behandlingsmetoder og terapeuter.

Jeg har personlig ansvar for hva jeg gjør og sier under behandling og kanalisering.

Jeg plikter å vise respekt for klientens trossystem.

Jeg har taushetsplikt overfor klientens opplysninger som måtte fremkomme.

Jeg plikter å sørge for at jeg er fysisk og psykisk skikket til å drive min virksomhet.

Jeg vil opptre realistisk i forhold til pasient og behandling, om andre behandlingsmetoder og kostnader med behandlingen.

Jeg forplikter meg også å opptre på en slik måte at jeg ikke setter healing, andre healere og alternative behandlere i vanry.

Ta i bruk Tankens kraft / Loven om tiltrekning og tiltrekk deg det du ønsker i livet ditt!