Healing – Hva er healing?

images[8]

Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden forhistorisk tid. Healing betyr å gjøre hel, helbrede.

Nedenfor følger Norsk Spiritualistisk Forenings Healerforbunds definisjon av healing:

Healing er en prosess som hjelper mennesker (eller dyr) til å bli bedre eller friske. Healing hjelper på alle kroppens fire deler. Det fysiske menneske, det emosjonelle menneske (følelser), det mentale menneske (tanker) og det spirituelle menneske (tro og åndelighet).

Healingen skjer ved hjelp av en åndelig/energetisk kontakt mellom healer, klient og den naturlige åndeverden som er der for å hjelpe oss. Åndene er positive, kjærlige, intelligente og ønsker å gi healing til de som mottar dette.

Healing er en naturlig evne. Muligheten for healing kan læres og utvikles av alle mennesker.

Hvordan virker det?
I tillegg til vår vanlige fysiske kropp har vi alle en spirituell eller åndelig kropp. Noen kaller det et kraftfelt og noen kaller denne for auraen og noen igjen for chakraene som er kraftfelter i kroppen. Hvis denne spirituelle kraften er i ubalanse vil dette gjøre at vi blir syke. Healerens jobb er å få den spirituelle kroppen i balanse. Din spirituelle kropp vil således påvirke din fysiske kropp slik at den blir frisk.
De fleste healere jobber med en kraft som Gud, engler, urkraften, naturkrefter eller ånder. De fleste healere jobber som en kanal, som videresender en healende kraft. Det er således kraften som gir healingen og ikke healeren. Det som spiller en rolle er hvor god healeren er til å kanalisere kraften videre.

Hva kan det hjelpe?
Generelt sett kan healing hjelpe på alt, men det er klart at det ofte hjelper bedre på enkelte sykdommer enn andre.
Det spiller ikke noen rolle om sykdommen er mental eller fysisk eller hvordan du har fått den. Healing vil normalt sett kunne hjelpe kroppen til å bli bedre og bli kvitt smerter.
Virkningsgraden på healing kan være alt fra 0 til 100%. I noen tilfeller vil det ikke hjelpe, i andre kan du bli helt frisk. Enkelte ganger vil det kun ta bort smerter, mens andre ganger kan det ta bort årsaken. Generelt sett vil healing jobbe med årsaken til problemet mer enn symptomene.

Hvem virker det for?
To mennesker med samme sykdom som går til samme healer vil kunne få to forskjellige resultater. I og med at healingen jobber på det åndelige plan vil det kunne variere. Samtidig kan det hende at den det ikke virket for vil kunne få en fin virkning på et annet problem som han har hatt et helt annet sted i kroppen. Dette reiser noen nye spørsmål!

Må jeg tro på healing for at det skal virke: –  Nei du trenger ikke tro på det for at det skal virke. Du må dog sette av tid til å prøve det for å se om det virker eller ikke, men om du er negativ kan det virke like vel. Når det er sagt er det alltid større sjanse for å lykkes om du er positiv.  Det som betyr noe er at du har et genuint ønske om å bli frisk.

Har religiøs tro noen innvirkning:  – Nei, du kan tro på hva du vil, eller la være å tro i det hele tatt. Det spiller ikke noen rolle hvilken trosretning du eller healeren har. Hun kan være krisen og du muslim, det spiller ingen rolle.

Hva kan være årsaker til at det ikke hjelper:
Hvis det ikke er meningen at du skal bli frisk vil det ikke hjelpe. Dette går på tro. Noen mener at vi har et karma som vi må leve med og noen mener at vi er her for å lære noe. Hvis sykdommen skal lære oss eller omgivelsene noe vil det være en åndelig årsak til sykdommen. I slike tilfeller vil det ikke hjelpe. (les mer om dette i din tro eller under Spiritualisme)

Tiden for at du skal bli frisk er ikke moden. Det kan hende at du vil trenge mange behandlinger før det starter å virke.

Det kan hende at din healer ikke har de riktige kreftene med seg for å løse ditt problem. En annen healer kan kanskje det.

Hvor fort virker det?
Healing kan virke umiddelbart eller det kan ta lang tid og mange behandlinger. Det er forskjellig fra gang til gang. Healing ligger så langt fra matematisk tenkning som overhode mulig.
Normalt sett vil en «dose» healing virke mens du er hos healeren og arbeide i deg frem til neste dag.

Hva bør jeg passe på?
Drikk gjerne en del vann etter behandlingen og ta det med ro resten av dagen. Du kan godt gjøre forskjellige aktiviteter men det er ikke noen ide å trene på 60 meteren.

Er det forskjell på healere?
Ja, det er forskjell på healere. Noen er flinkere til enkelte saker og andre til andre saker. De fleste jobber tilsvarende det vi vil kalle «allmennpraktiserende».  Det er mange forskjellige typer healing. Noen jobber spirituelt og noen jobber med Reiki og så videre. Generelt sett jobber de alle med den samme kraften. Generelt sett er healere som formidler kraft gjennom seg sterkere enn de som bruker sine egne magnetiske felt.

Varme Hilsener
Gunn-Berit Haukebøe – Godkjent Healer / Fjernhealer
Medlem NSFH

Ta i bruk Tankens kraft / Loven om tiltrekning og tiltrekk deg det du ønsker i livet ditt!