Reconnective Healing

Hva er RECONNECTIVE HEALING?

imagesGWXD3JJ4

De fleste av oss har blitt lært at healing er noe som angår vår fysiske kropp. At symptomer skal leges med kjemikalier eller kirurgi. Nå vet vi at dette synet er en begrensning, mer enn en løsning. Vi vet nå at vi er mer enn bare en fysisk kropp. Vi er ENERGI. Vi er kropp, psyke, følelser og ånd – og alle disse må være i balanse for at vi skal føle oss bra.

Reconnective Healing er unik. Det er en mye høyere form for healingenergier, eller frekvenser, enn vi noen gang tidligere har opplevet.

Reconnective Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon. Dette gjør at du vil kunne oppleve at enhver form for ubalanse du har i din kropp, enten den er fysisk, emosjonell, mental eller spirituell, vil bli erstattet av dyp avspenning som lar healingsprosessen finne sted.

Healing kan komme i mange former. Iblant øyeblikkelig og svært merkbart og tydelig. Iblant så «stille» at du ikke ser hva som har skjedd før etter flere uker eller måneder. I tillegg til at fysiske symptomer kan forsvinne kan healingen innta former som vi vanligvis ikke har forbundet med healing i det hele tatt. Det kan være oppløsning av frykt og traumer vi har båret på lenge. Eller at vi får større innsikt og klarhet angående et problem som preger vår tilværelse. Mange opplever at relasjoner forbedres, eller at ting plutselig faller på plass slik at vi oppdager muligheter vi tidligere ikke så. En annen opplevelse mange forteller om er at livet virker lysere og lettere, og at vi møter hver dag med en ny følelse av forventning.
«Hvis du er heldig kommer healingen i den formen du forventer. Hvis du er ekstra heldig, kommer den i en form du ikke engang har våget å drømme om. En form som universet har valgt spesielt for deg». Dr. Eric Pearl. Dr. Eric Pearl er mannen bak Reconnective Healing og The Reconnection.

Reconnective Healing leger deg, ikke sykdommer eller symptomer. Dette innebærer at selv om jeg ikke kan gi noen form for garanti angående resultatet av healingen, er det heller ingen grunn til å forvente noen begrensninger i mulighetene for hva som kan helbredes og ikke. Hver enkelt person får det de er mest tjent med, selv om hverken de selv eller jeg ofte på forhånd kan si hva dette er. Men det er helt uvanlig at man ikke føler en stor grad av forbedring i sin livskvalitet, og at NOE har skjedd som har forandret deg på en positiv måte.

Jeg mottok min personlige Reconnection i september 2002.

Varm hilsen
Gunn-Berit Haukebøe – Godkjent Healer / Fjernhealer
Medlem NSFH

Følg meg gjerne på facebook: https://www.facebook.com/healingifokus/

Velkommen til å ta kontakt 🙂

    Ta i bruk Tankens kraft / Loven om tiltrekning og tiltrekk deg det du ønsker i livet ditt!