Soul Body Fusion

Bring sjelen inn i kroppen

Soul Body Fusion – for healing og helhet
Liten prosess, STOR effekt

images[6]

Vi har alle en vakker sjel, men greier ikke alltid å bringe den helt og fullt inn i kroppen. Livets smerte, sorg og skuffelser skaper disharmoni mellom sjelens frekvens og kroppens frekvens, og vi opplever motstand, konflikt og frakopling. Uten sjelens fulle kraft og nærvær lever vi vårt liv med lyset delvis på, ute av stand til å tiltrekke oss alt det gode som er vår medfødte rett.

Føler du at kropp og sjel ikke er i harmoni? Hender det du føler at du ikke er jordet, eller at du ikke hører til? Vet du at du egentlig burde hatt mer energi og bedre helse, men du klarer bare ikke å komme deg dit? Forestill deg hvordan det vil føles å ha sjelens lys kontinuerlig tent i kroppen, slik det er ment å være…

Soul Body Fusion® er en dyptgripende og enkel metode der kropp og sjel smelter sammen og skaper helhet. Målet med prosessen er å omstille kroppen på cellenivå til det høyest mulige åndelige nivået eller lyset den kan romme. Soul Body Fusion® skaper en interaktiv prosess der sjelen stimulerer cellene til å harmonisere seg på stadig høyere frekvenser. Slik fungerer metoden som en utviklingsmessig katalysator som åpner dører i deg for stadig raskere vekst. Hos de fleste av oss har ikke det fysiske vært programmert til å romme hele det høyere selvet. Selv om vi har lyktes i å oppleve et oversanselig åndelig øyeblikk i ny og ne, har vi ikke klart å holde fast ved det. Soul Body Fusion forandrer kroppen slik at vi blir i stand til å holde på større kraft, mer lys, og få tilgang til dimensjoner som før var utilgjengelige for oss.

Finn DIN indre kraft
Soul Body Fusion® gjør forbindelsen til de mulighetene vi har i oss levende og klar. Jonette Crowley, som har utviklet metoden, har erfart at når det åndelige aspektet smelter sammen med kroppens celler, skjer en forvandling som blir utgangspunktet for en ny virkelighet der god helse, glede, overflod og mening understøttes av de høyeste riker. Ved å komme i harmoni med våre høyere aspekter åpner vi døren for at det begrensede, tredimensjonale selvet kan få oppleve mer omfattende virkeligheter hinsides tid og rom. Forandringer som fra et rent fysisk ståsted virker umulige, eller som vanligvis krever enorme anstrengelser eller mye tid, kan skje umiddelbart når sjelen og kroppen fungerer som et forent hele. Mange har opplevd å få tilgang til store personlige talenter, og takker Soul Body Fusion-prosessen for det.  Det virker!

Varme hilsener
Gunn-Berit Haukebøe
Certified Soul Body Fusion® Practitioner

Ta i bruk Tankens kraft / Loven om tiltrekning og tiltrekk deg det du ønsker i livet ditt!